[EBOOK] Abim Deniz

Abim Deniz

Release Date :
ISBN Code :
Book Author : Can Dundar
Book Publisher :
Total Pages : 368

Abim Deniz Book Detail/ Review :

Bu kitapta Denizin durgun, f?rt?nal?, eglenceli, dalgal? hallerini ve yer yer derinliklerini bulacaks?n?z. Neden bugun hala on binlerce cocugun ad?nda yasad?g?n?, her kesim taraf?ndan sevilip say?ld?g?n?, olum y?ldonumlerinde nas?l olup da her y?l biraz daha buyuyen kalabal?klar topland?g?n?, her direniste, her mitingde isminin nicin ?srarla an?ld?g?n?, neden Gezi Direnis